Primer 10-urnega programa usposabljanja za delo z mladimi:

– osnove skupinske dinamike, spoznavanje metod dela pri vodenju skupine mladostnikov,
– uporaba didaktičnih pripomočkov,
– praktične vaje
– seznanitev z osnovami komunikacije in nenasilne komunikacije
– osnovno znanje o dovoljenih, nedovoljenih drogah, odvisnostih in nasilju.

Usposabljanja so vedno prirejena glede na aktualno tematiko prostovoljcev (kje opravljajo delo, s katero populacijo, ali gre za individeualen pristop ali za delo v skupini).