“Učenje o odrešitvi in harmoničnem razvoju”

Grigori Grabovoi ®

 

“Učenje o odrešitvi in harmoničnem razvoju”

 

Verjamem, da ste že brali ali celo poslušali kakšen seminar o ruskem znanstveniku Grigoriju Petroviču Grabovoju.

Nova znanja o stvarstvu, svetu, je znanstveno utemeljil v dveh doktoratih, na področju znanosti matematičnih in fizičnih ter tehničnih ved. Je član ruskih in mednarodnih akademskih združenj in prejemnik številnih nagrad in priznanj v Rusiji in tujini za pomoč pri predvidevanju in reševanju  katastrof globalnih razsežnosti.

Je avtor preko 300 seminarjev, napisal je številne knjige, ki so prevedene v številne jezike in izdelal druga avtorska dela. Mimogrede, licencirani predavatelji se za predavanje avtorskega seminarja na določeno temo pripravljajo tudi do šest mesecev.

Podrobnejše informacije o njegovi življenjski poti so na voljo na spletni strani: http://www.ggrig.com

 

Že kot otrok je bil “čudežen deček” in svoje jasnovidne sposobnosti je v življenju razvijal in jih  danes uporablja za dobro vseh in vsega. Obvlada teleportacijo, telekinezijo, materializacijo in dematerializacijo, regeneracijo organov, ozdravljenja v zadnjih fazah raka, AIDS-a in oživljanja tistih, ki so že odšli. Pričevanja in uradno potrjeni izidi so dokumentirani v knjigah – Praksa upravljanja- pot odrešitve.

 

Njegovo učenje ali nauk ”O odrešitvi in harmoničnem razvoju” je avtorsko zaščiteno in registrirano v Rusiji in tujini. Namenja ga vsemu človeštvu, zato je urejen tudi sistem širjenja in poučevanja tako v Rusiji, Evropi in ostalih celinah. Za Evropo je  lastnik avtorskih pravic Grabovoi-jevih del  EHL Development Kft. v Budimpešti, ki pravno ureja in podeljuje licence tako za predavatelje kot tudi za prevode knjig in izdelke z zaščitnim znakom.

Je znanstvenik praktik, ki uporablja različne “tehnologije” tako na področju zdravja, ekologije, psihologije, ekonomije in poslovanja, izobraževanja, področju preprečevanja globalnih katastrof in svoje 100% rezultate in izide znanstveno utemelji.

 

ZAKAJ JE GRABOVOI-jevo DELO POMEMBNO ZA  ČLOVEŠTVO?

 

Njegovo poslanstvo in cilj je preprečevanje globalnih katastrof in ustvarjanje pogojev in okoliščin, da se doseže HARMONIČNI RAZVOJ ČLOVEKA IN VSEGA USTVARJENEGA.

To poenostavljeno pomeni: z razumevanjem novih znanj o delovanju stvarstva in uporabo tehnologij v vsakdanjem življenju lahko dosežemo tak nivo stanja zavesti, da bi sleherno naše delovanje bilo normirano, pravilno, optimalno. Če bi naša razmišljanja, čustva in dejanja, bila usmerjena vedno le v dobrobit vseh, sebe in vsega okolja, bi živeli v harmoniji, obilju, bili zdravi in v sozvočju z naravo.

To so tudi naše primarne želje: sreča, radost, veselje, ljubezen, zdravje, skladnost .

 

Grabovoi pravi, da je življenje namenjeno radosti in veselju v večnosti v sožitju in harmoniji vsega, kar obstaja. To je lahko realnost, saj stvarnik omogoča slehernemu posamezniku resnično osvoboditev in večni skladni razvoj celote, v katerem je vsak posameznik ustvarjalni udeleženec in je usklajen z zakoni Stvarstva in skladnosti vesolja.

Osnovni potrjeni tezi doktorskih dizertacij in osnova njegovega učenja sta:

– V informaciji dogodka so elementi bodočega dogodka. Ker imamo informacijo o bodočih dogodkih, lahko preprečimo katastrofe z prognozirajočim upravljanjem.

 

– Vsi objekti v svetu so neločljivo med seboj povezani preko informacijskih struktur; Vsaka sprememba v katerem koli delu, se odraža na celotni strukturi.

 

Temeljna predpostavka učenja je božanska kreacija vesolja, ki je ustvarjena po NORMI in je večna in neskončna in se nenehno spreminja.

Grigorij  Grabovoj govori, da je vse v vesolju informacija, da je ves svet le  zapleten informacijski sistem ali struktura. Vse na tem svetu lahko pojmujemo kot informacijske objekte. Informacije so torej tako zunanji svet, zunanja realnost, kot tudi duhovni svet, ki je notranja realnost.

Vsa živa bitja so od rojstva dalje objekti informacije znotraj skupnega, enotnega informacijskega polja. Če se ta struktura v katerem koli delu spremeni ali zamenja, se spremeni celotna struktura!

 

Tako kot Stvarnik, je tudi človek je sestavljen iz materialnega- fizičnega in duhovnega telesa.Fizična realnost je svet, vesolje, vse v njem.

Fizična realnost človeka je telo. Vsaka naša celica ima značilnosti celote telesa in vse so medsebojno povezane. V hologramu imamo zdravo, popolno telo, kljub temu pa se zaradi vplivov okolja, genetskih bolezni, okvar, vedno ne razvija v popolnosti. S Grabovoi-jevimi tehnologijami je mogoče, da stanje spremeni, normira in se tako zdravje  ponovno vzpostavi.

Sestavni del duhovnega telesa so DUŠA, DUH in ZAVEST. To so trije elementi večnosti, zato je tudi fizično telo lahko večno.

DUŠA je del stvarnika, ustvarjena enkrat in je večna, zato ker je stvarnik večen.

Ustvarja večno svetlobo, informacije in preko duha v sferi zavesti skupaj s Stvarnikom uresničuje svoje naloge in ustvarja fizično realnost.  Je dinamična struktura, kar pomeni, da se prav tako kot vse, razvija. V strukturi duše je VSEZNANJE Stvarnika, znanje, kaj je NORMA.

DUH je prenosnik, tok, preko katerega v sferi zavesti ustvarjamo fizično realnost: telo, dogodke…

 

ZAVEST je struktura, kjer se pojavljajo, ustvarjajo ideje, misli, čustva, se obdelujejo in realizirajo. Zavest pridobiva informacije tako s strani duše kot s strani okolja. Zavest je dinamična struktura, ki se razvija in je hkrati del kolektivne zavesti.

 

Kaj in kako ustvarjamo, delujemo, je odvisno od informacij in znanja, ki jih črpamo iz lastne in kolektivne zavesti, torej notranjega in zunanjega okolja in naše svobodne volje, ki sta poleg uma, razuma, pomembna dejavnika.

Vsak človek lahko prevzame kontrolo nad svojim delovanjem, ker ima vedno izbiro. In tu je ključ do izbire in kvalitete našega življenja.

S svobodno voljo, ki je dana človeštvu, je hkrati povezana tudi naša odgovornost za naše  izbire. V vsakdanjem življenju smo priča neštetim primerom, ko kljub vedenju kakšne so možne posledice, izbiramo poti, ki nas ne vodijo k dobrim rezultatom.

Pri izbiri odločitev je odvisno ali poslušamo glas duše- intuicijo ali glas uma. Intuicija nas ne vodi nikdar k destruktivnim dejanjem, glas uma pa je mnogokrat usmerjen k kratkoročnim egoističnim ciljem in nemalokrat tudi na škodo okolja in bljižnjih.

 

Ogledalo temu so trenutne razmere in kakovost življenja na planetu. Grabovoi trdi, da svet, planet in človeštvo lahko rešimo samo z dvigom, razvojem zavesti in ustvarjalnim delovanjem. Nakopičen arsenal različnega orožja in sistemskega uničevanja človeštva in planeta, globalne katastrofe, se po mnenju Grabovoja lahko preprečijo z uporabo tehnologij upravljanja na informacijskem nivoju.

Osnovni cilj učenja Grabovoja je pridobivanje TOČNIH ZNANJ, da bo pravilno uporabljeno in da se bodo ustvarjale možnosti, da se harmonično razvijamo in ustvarjamo dogodke, objekte, ki delujejo po normi Stvarnika.

 

Grigorij Grabovoj pravi: Besede in dejanja se ne razlikujejo; Živim kot učim in govorim!

 

Kako dosežemo želeni duhovni razvoj, ki omogoča harmonično delovanje, ustvarjanje zdravega telesa?

Duhovni razvoj človeka je sprejemanje in razumevanje znanj in uporaba v praksi.

Naša življenjska naloga je, da znanje iz duše, kjer se nahaja ČISTO ZNANJE , prenesemo v logično obliko in jo zavestno prevzamemo! Vse znanje je torej že v nas, le najti in uporabiti ga moramo!

 

To je podobno kot, da bi z zaprašeno lečo gledali, a ne bi videli! Če pa jo obrišemo in pogledamo skoznjo, je slika jasna in razločna!

 

Duhovni razvoj Grabovoj (1999) opisuje kot MEHANIZEM.

Je proces odkrivanja zmožnosti, ki omogočajo “razpakirat” znanja in jih uporabljat.

Učenje Grigorija Grabovoja je “sistem znanj, ki dopušča, da skozi mišljenje usmerjamo duhovni razvoj, ki omogoča upravljanje harmoničnih dogodkov.”

Mišljenje lahko zavestno uporabljamo, da spremenimo sebe in življenje. Preko delovanja logike torej dosegamo širjenje zavesti. Tudi obnova zdravja je rezultat duhovnega razvoja. Ker naša ZAVEST lahko vsako informacijo prevede v materialno obliko, lahko torej zdravje telesa vzdržujemo in ustvarjamo na informacijski ravni, kakor tudi dogodke.

 

Njegov izobraževalni sistem za ljudi je zasnovan tako, da se znanja za katerokoli osebo miselno prenašajo preko univerzalnega upravljajočega sistema od obdobja pred rojstvom do določene starosti. Tako se razvija struktura osebe, ustvari se sistemski nivo primernega razvoja, ki omogoča življenje v sozvočju s svetom, razumevanje povezav in ustvarjanje v smeri vsesplošne sreče. Na tem nivoju razvoja zavesti lahko

upravljamo s čimerkoli. To pa je v skladu z začetno idejo, da smo svobodni in neodvisne osebnosti, kar nam je Stvarnik namenil.

Torej pot je znana, le odločiti se moramo in iti po njej!

Danica Kurent

certificirana predavateljica

 

objavljeno v Karma plus letnik XIII, št. 163, junij 2015