TEHNIKE S ŠTEVILČNIMI NIZI dr.Grigorija Grabovoja

Številčni nizi ruskega znanstvenika dr. Grigorija Grabovoja vsebujejo in ustvarjajo normirajočo “svetlobo”, vibracijo, s katero obnavljamo, regeneriramo telo ter ustvarjamo ugodne pogoje za delovanje na vseh življenjskih področjih. Grabovoi je za vse elemente fizične stvarnosti, vsa stanja, vse pojme v delovanju človeka, izrazil v obliki številskih nizov. Teh je več kot enaindvajset tisoč.  

V svojih delih v zvezi s tehnikami s številčnimi nizi navaja:

–          Svetloba se po zakonih optike razširja na preostali del organizma in na celotno okolico.

–           Izza vsake številke obstaja vibracijska struktura, ki ji ustreza.

–          S tem, ko se osredotočate na konkretno ponujen številčni niz, omogočate usmerjanje organizma na stanje, ki je pravzaprav Norma. Kot rezultat se vse to utrjuje kot ozdravljenje.

–          Velika prednost te metode je ta, da je enostavna.” ( Grigorij Grabovoj, 2002, EHL)

Kako jih uporabljamo?

S številčnimi nizi  lahko delamo na več načinov. Ko izberemo po pomenu ustrezen številčni niz, si oblikujemo CILJ- NAMEN, ki naj bo željeno stanje. Naj bo v trdilni obliki in v sedanjiku. Cilj imamo v mislih ves čas, ko izvajamo tehniko. Med upravljanjem – koncentracijo bodimo sproščeni. (Grigori P.Grabovoi, 2015,Vastuveda d.o.o)

 

Grabovoi poudarja, da naj upoštevamo intuicijo, naš notranji glas in  da bodimo ustvarjalni. Lahko se koncentriramo na posamezno številko od leve proti desni, ali pa  se osredotočamo istočasno na več številk v nizu.

Koliko časa? Ravnamo se po svojem občutku, najmanj toliko časa, dokler je naša pozornost usmerjena na številke in cilj. Seveda pa lahko  koncentracijo izvajamo večkrat na dan.

Tehnike delujejo preventivno, da vzdržujemo optimalno stanje, seveda pa so zelo učinkovite  kurativno, ko je potrebno stanje izboljšati, popraviti. Številčne nize lahko uporablja vsak; od otrok, ki jih imajo za čarobne formule do težkih bolnikov, katerim nize lahko beremo. Tehnike izvajamo za vse, zase in za  druge.

Za vsakodnevno uporabo sem v zbirki KARTICE Grabovoi ®, ki jih je založilo društvo Spiritual, izbrala štiri osnovna življenjska področja: zdravje, prehrana, poslovno in psihološko normiranje. Preprosto jih lahko listam, izberem posamezno kartico z nizi iz željenega področja in se odločim za eno izmed številnih tehnik, ki jih priporoča Grabovoi in so opisane v Navodilih, ki so sestavni del zbirke. Uporaba kartic je enostavna, saj so obarvane po področjih. Nizi so povzeti iz knjig  Grabovoja in so pravilno izpisani.

zdravje

Ti nizi se uporabljajo za pravilno gradnjo in obnavljanje človekovega telesa. Dejstvo je, da se naše telo nenehno obnavlja in za zdravje je bistveno, da nove celice delujejo po prvobitnem program, kot je v našem informacijskem hologramu. Za vsakdanjo preventivno delo je primerno, če uporabljamo nize za posamezna organe ali sisteme ( npr. kosti, kardiovaskularni sistem…)

Nekaj načinov koncentracij, ki jih predlaga dr. Grabovoi:

1) beremo številčni niz, številko za številko

2) mentalno  izgovarjamo števila

3) predstavljamo si tako velike, tridimenzionalne številke določenega niza, da se lahko sprehajamo med njimi. Številke svetijo, oddajajo svetlobo in jo lahko zaznavamo.

4) predstavljamo si številčni niz na območju telesa oziroma na delu  telesa, ki ga obnavljamo. Lahko uporabljamo sliko iz anatomskega atlasa, da si lažje prestavljamo določene dele organizma.

Primer: OKO – posamezni deli

 2

5) kateri koli številčni niz lahko napišemo direktno na kožo  in ga beremo ;

prehrana

Številčni nizi za živila vsebujejo informacijo večnega razvoja in večnega življenja. Z uporabo nizov tako normiramo izdelke, kar je koristno za naše zdravje, obenem pa vnašamo v zavest tudi duhovno komponento in na ta način vplivamo na strukturo zavesti. Z uživanjem hrane torej vplivamo na fizično telo ter posredno tudi na ostale subtilne nivoje.

 “S ciljem formiranja večnega življenja z uporabo izdelkov je za posamezno skupino in za vsako posamezno vrsto živila določena številčna koncentracija.« (Grigori P. Grabovoi, 2015,Vastuveda d.o.o).

V svetu smo priča različnim načinom pridelave hrane in predelave živil, ki so nemalokrat za naše zdravje tudi škodljiva. Z uporabo števičnih koncentracij si tako izboljšujemo kvaliteto živil, hkrati pa posredno vplivamo na celoten eko sistem. Za začetek je morda smiselno, da ob pripravi hrane uporabljamo nize za posamezne skupine živil in da pri izbiri in nakupovanju vnašamo v izdelke informacijo NORME in s tem izboljšamo strukturo izdelka in preprečimo vpliv negativnih sestavin, ki so pogosto prisotne.

»V bodočnosti, ko se bo celo človeštvo sposobno razvijati na osnovi duhovnega upravljanja, se bo laže ustvarila struktura večnega razvoja brez vnosa običajnih izdelkov 21. stoletja.

Naslednja stopnja razvoja  je ustvarjanje prehrambenih izdelkov preko duha na temelju koncentracije.« ( Grigori Grabovoi, Številčne koncentracije na živila, 2015) To enostavno pomeni, da bomo z duhovnim upravljanjem vse zagotavljali potrebne snovi za delovanje fizičnega telesa. Sliši se morda utopično, a dopustimo si možnost, da je to mogoče.

psihološko normiranje

Pri delu s številčnimi nizi, ki se nanašajo na psihološke pojme, zagotavljamo ugoden potek željenih dogodkov in  psiholoških stanj.

Vsaka misel ima obliko, zato Grabovoi svetuje, da v sferoidno strukturo ( sfero) v mislih vpišemo niz in jo imamo nekje v bližini našega telesa.

 1

 

uspešno poslovanje

 V poslovnem delovanju naj bo naš cilj usmerjen v večni razvoj posla, vseh resursov ter ohranjanju in varovanju življenja vseh vpletenih v procese. Naše upravljanje, pridobivanje novih znanj in tehnologij naj vodijo v smer zadovoljevanje potreb posameznikov in družbe, hkrati pa v optimalno in učinkovito uporabo vseh virov, ki so na voljo.

Številčne nize si lahko izpišemo, da so nam vidni, opremimo z njimi listine ( pogodbe, plane, …) jih beremo ali opazujemo kot mentalno sliko.

V današnjem svetu, ko smo priča neusmiljenem izkoriščanjem tako naravnih kot človeških virov, je nova filozofija v poslovnem svetu še kako dobrodošla. Tehnološki napredek naj bi bil usmerjen k izboljšanju kvalitete življenja, hkrati pa ohranjanju ravnovesja v naravi. Verjamem, da se bodo prvine te doktrine pričele vnašati tudi v informiranje in izobraževanje v poslovnem svetu, kar bo pripomoglo k oblikovanju bolj prijazne, pravičnejše  družbe.

Vsak posameznik pripomore in tudi gradi svet, v katerem živimo. Naj bo srečen, poln radosti, zdravja in uspeha.

Dovolimo si verjeti, da je VSE MOGOČE 519 7148 in da lahko dosežemo naše cilje  894  719  78  48, s katerimi bomo ustvarili željeno stanje.

                                                           Danica Kurent

Članek objavljen v reviji KARMA plus, junij-julij 2016