* HIŠA NARAVE, Krško

* DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE, Brežice

* MLADINSKI CENTER Krško

* CENTER ZA SOCIALNO DELO Krško

* DRUŽINSKI INŠTITUT ZAUPANJE, Sevnica

* INŠTITUT STOPINJE, Ljubljana

* ZAVOD IZVIR, Sevnica

* DRUŠTVO SREČANJE, Maribor

* MOJA JOGA, Krško

* FRANJO TROJNAR, Hoja po žerjavici

* ZVEZA SOCIALNIH DRUŠTEV IN ZAVODOV ZASAVJA

* MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE, Mladinski center Zagorje ob Savi

* EVANA SOUND, Krško

* ŠPORTNO DRUŠTVO FORMA, Litija

* LADIVA CENTER, Trbovlje