– Mladinski center Zagorje ob Savi,
– Projekt Preventivni mozaik Posavja,
– Razvojno izobraževalni center Novo mesto,
– Mladinski center Krško,
– Lokalna akcijska skupina Krško,

— več v pripravi