Osnovni namen programa JAZ SEM.
Delavnice JAZ SEM. so namenjene krepitvi zadovoljstva in veselja do življenja mladostnikov, razvoju osebnosti, krepitvi socialnih veščin, obvladovanju čustvene odzivnosti in aktivacijo miselnih spretnosti in razvoju nizke tolerance do uživanja alkohola in drugih škodljivih substance ter razvijanje čuječnosti.

Cilji programa JAZ SEM.
– razvoj spretnosti za soočanju z izzivi življenja,
– izkustveno učenje prevzemanja odgovornosti za svoja ravnanja,
– spodbujanje mladih h kvalitetnemu preživljanju prostega časa,
– psihosocialni razvoj mladostnikov,
– vzpostavljanje sodelujoče razredne dinamike (varnost, zaupanje, sodelovanje),
– vzpostavljanje zdravih odnosov,
– raziskovanje mladostnikovega notranjega sveta,
– odkrivanje poslanstva in notranjih moči,
– osvajanje veščin nenasilne komunikacije,
– učenje konstruktivnega reševanja konfliktov,
– ozaveščanje mladih o škodljivih učinkih in možnih posledicah zlorabe dovoljenih in nedovoljenih drog ter zmanjšati število uporabnikov vseh drog med mladostniki.

Metode dela programa JAZ SEM.:
Delavnice so izkustvene narave, kar pomeni, da mladostniki preko interaktivnih iger, dinamičnih debat, vživljanja v različne življenjske situacije, ki so jim blizu, ustvarjajo lastne izkušnje, se iz njih učijo in še bolj spoznavajo sebe, svoja čustva,
odzive, odpore in želje. Pri delu uporabljamo tudi avdiovizualne pripomočke in druge didaktične materiale ter kreativne pripomočke.
JAZ SEM. je program, ki se je razvil iz prakse, na podlagi potreb mladostnikov. Gre za kontinuiran program, ki lahko poteka skozi celotno šolsko leto ali pa se po potrebi prilagodi. V programu je zajet širok spekter tem, ki so aktualne v razvojni
fazi mladostništva. Naše osrednje vodilo je zadovoljstvo mladih in zdrav odnos do življenja in življenjskega stila.

Populacija: Program JAZ SEM. je zaradi svoje pestrosti lahko prilagodljiv za različne starostne skupine.

Kreatorka programa, Anja Kurent, Ba.Pth, spec.psihoterapije