PSIHOTERAPIJA – individualna – partnerska – družinska

 
INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Ne veš kako naprej, a čutiš v sebi, da nekaj ne gre v pravo smer?

Potrebuješ pristen in srčen pogovor o sebi, o svojem življenju in morda še nisi našel/našla pravega sogovornika?

Želiš uvideti svojo življenjsko pot iz drugega zornega kota?

Podajam ti roko sočutja in se skupaj s teboj podam v tvoj svet in v sodelovanju poiščeva in prebudiva najboljše v tebi. Tvoje vire in moči, da bo tvoj naslednji korak samozavestnejši in odločnejši.

 
PARTNERSKA PSIHOTERAPIJA

Imaš občutek, da se s partnerjem/ partnerko ne zmoreta več slišati?

Da v tem tempu nikakor ne čutita več tiste vajine iskrice, ki vaju je združila? 

Morda potrebujeta le varen prostor za iskrenpogovor ali pa novo izkušnjo doživetja vajinega odnosa. Verjamem, da lahko sskupno močjo obudita Ljubezen, ki biva v vama in da je le-ta lahko zadostnogonilo za nadaljne zadovoljstvo v partnerstvu.

 
DRUŽINSKA PSIHOTERAPIJA

Se sprašuješ kaj se je zgodilo zvami, z vašimi odnosi in komunikacijo…?

Doživljaš sebe v svoji družini drugače,kot si si to želel/želela?

Zate in za tvojo družino lahko skupaj ustvarimo novo polje zaupanja in povezanosti ter vzpodbudimo vsakega posameznika družine,da prevzame aktivno vlogo skrbi zase ter za odnose in tako skupaj obudite družinsko Ljubezen v vašem domu.

PSIHOTERAPIJA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Tudi otroci in mladostniki so izpostavljeni različnim življenjskim situacijam, ki si jih interpretirajo ali doživljajo na svoj način in tako pridejo prvič v stik z občutki stiske, tesnobe in obremenjenosti. Takrat potrebujejo le sočutnega sopotnika. V mnogih primerih so to seveda starši, v najstništvu in mladostništvu je lahko most med starši in njimi prav tretja oseba.
Za pomoč otrokom in mladostnikom uporabljamo široko paleto metod, razvojni stopnji. Večji poudarek je na uporabi kreativnih medijev, kot so risanje, igra z lutkami, figuricami, simboli, igranje vlog, pripovedovanje zgodb za spodbujanje izražanja čustev in za razreševanje težav. Otrokom se približamo skozi sproščeno igro, ki je na prvi pogled “neresna”, a prav skozi igro se lahko dotaknemo “resnih” tem.
Cilj terapije je, da prepoznajo svoja čustva in se jih naučijo regulirati in izražati na prijazen način do njih samih in do družbe, da začutijo, da je njihovo mnenje spoštovano in tako zgradijo dober odnos do sebe. Skozi proces se okrepi njihova samozavest in poglobi stik s seboj. Končni rezultat naj bi bili boljši odnosi s prijatelji ali družino, zmanjšanje tesnobe, izboljšanje učnega uspeha…

e – PSIHOTERAPIJA

Komunikacija nam omogoča, da skozi besede izrazimo svoje občutke, opišemo svoja čustva, počutje in stisko. Psihoterapija je zdravljenje s pogovorom. Ritem življenja in vsakdanje situacije niso vedno naklonjene našim potrebam. In mnogokrat se težko vzamemo čas le zase. Število ljudi se že obrača na nas, s potrebo po pogovoru in vključitvijo v psihoterapevtski proces, a nekateri si ne morejo privoščiti časa za pot – vožnjo in za terapevtsko srečanje, zato povprašujejo po e-pogovorih.
Internet nam danes omogoča večjo dostopnost, tako do informacij, novic, e-knjig, kot do različnih oblik pomoči.
Kot odgovor vam ponujamo možnost e – PSIHOTERAPIJE na daljavo.
e – PSIHOTERAPIJA je prijetna možnost tudi za posameznike, ki stežka zapustijo svoj varen dom in jim tako omogočam, da iz svojega varnega prostora pričnejo z zaupnimi pogovori in se morda kasneje odločijo za srečanje v živo.
e – PSIHOTERAPIJA je primerna tudi za tiste, ki že vstopite v terapevtski proces in ste zaradi službe ali osebnih razlogov večkrat odsotni in tako vam omogočam, da se psihoterapevtski proces ne prekine.
e – PSIHOTERAPIJA je lahko tudi oblika svetovanja, namenjena posameznikom, ki se znajdejo na osebnem ali kariernem razpotju, za ljudi, ki si želijo osebnostne transformacije.

e – PSIHOTERAPIJA
– fleksibilna dostopnost
– prihranek časa
– individualiziran pristop

“Reci sebi “DA” in izberi najlažjo pot zase!”

 
POSTAVITEV REKE ŽIVLJENJA

Je izvirna in kreativna metoda namenjena posameznikom, parom ali celotnem družinskem sistemu. Preko postavitve Reke življenja lahko pogledamo svoje življenje iz kota opazovalca, doživimo svoj tok na nov način in imamo dostop do notranjih uvidov svojega (morda nezavednega) delovanja in družinske dinamike. In hkrati se imamo možnost povezati s samim seboj ter z Navdihom za pogled v boljši jutri in v prihodnost, ki jo želimo živeti.

 
PSIHOTERAPIJA ZA DRUŽINE V ALI PO RAZVEZI

“Na ločitev pogosto gledamo kot na osamljen dogodek, v resnici pa gre za dolg in razvlečen proces, zapleteno verigo dogodkov, ki odmevajo še veliko let.” (Charlish, 1998)
Med partnerjema – bivšima partnerjema oziroma staršema se mora vzpostaviti nov odnos. Starševstvo je namreč doživljenjsko poslanstvo. Naloga obeh staršev je, da disfunkcionalno reorganizirata nazaj v funkcionalno. Funkcionalna družina opravlja svoje naloge, v kolikor pa ostajajo potrebe znotraj družine nezadovoljene, govorimo o disfunkcionalni družini.
Med staršema se mora vzpostaviti koalicija. To je enotnost in povezanost med staršema, podpirajoč drug drugega, saj tako vzajemno jačata otrokove občutke varnosti in gotovosti. Odnos temelji na vključujočnosti ter spoštovanju in ne izključujočnosti. (Čačinovič Vogrinčič, 1998: 53)
Če je odnos poln ranjenosti, zamer, morda maščevalnosti lahko postane pravo bojišče. Bojišče, v katerem se otroci mnogokrat počutijo, kot da so se znašli “med dvema ognjema”.

Vabimo vas (tako starše, bivše partnerje kot tudi otroke in mladostnike) v varno terapevtsko okolje, kjer boste lahko vzpostaviti prijazne dogovore za celotno družino, predvsem za vaše otroke in mladostnike. Obravnava družine v ali po razvezi zahteva posebno obravnavo. Ne gre za klasično partnersko terapijo, temveč za podporo pri vzpostavljanju nove družinske dinamike.

Anja Kurent, BA.Pth
spec.sist.družinske psihoterapije

kontakt: 041 447 817

Srečanja potekajo v skladu z načeli svetovalnega in terapevtskega dela. Vsi osebni podatki se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2004), Kodeksom etike delovnih terapevtov in Kodeksom etike socialnih delavk in delavcev Slovenije. Za začetek terapije ali morebitne dodatne informacije nas lahko pokličete na zgoraj navedene kontakte.