Društvo Spiritual soustvarja nov, svež projekt PREVENTIVNI MOZAIK POSAVJA (PmP)

PmP je preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Projekt se je v času od 3.2.2015 do 30.4.2016 izvajal v regiji Posavje.

V društvu smo izvajali različne aktivnosti:
– preventiva za mlade – predavanja in delavnice osnovnošolce in srednješolce v Posavski regiji,
– Skupina za mlade JAZ SEM. (trening socialnih veščin),
– Skupina za ženske,
– organizirali in soizvajali Usposabljanja prostovoljcev,
– so-izvedli Usposabljanje za širšo strokovno javnost na temo “Delo z neprostovoljnimi uporabniki”,
– sodelovali v povezovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami v medinstitucionalni mreži “Posavje za zdravje”,
– izvedli 4-urno delavnico na temo “Čuječnost”,
– psihoterapija za otroke, mladostnike, družine in posameznike.

Projekt je predvideval obilo aktivnosti na področju preventivnega dela z otroki, mladostniki in starši, vzpostavljen je bil sistem uličnega dela za spodnje – posavsko regijo ter vzpostavitev psihoterapevtske svetovalnice v Krškem, ki je namenjena družinam, parom, otrokom in mladostnikom oz. posameznikom, ki so se znašli v različnih osebnih stiskah, najsi bodo vezane na težave z odvisnostjo, odnose, družino ali delovnim mestom. Psihoterapevtska pomoč se je izvajala tudi v Sevnici. S projektom smo želili doseči tudi večjo medsebojno povezanost, informiranost in usposobljenost strokovnjakov za delo z ranljivimi skupinami na področju odvisnosti. Vzpostaviljena je bila mreža organizacij pod imenom »Posavje za zdravje«. Namen mreže je vzpostavitev sodelovanja, skupno iskanje novih rešitev, medsebojno izobraževanje, informiranje, prenos dobrih praks ter povezovanje različnih institucij pri pripravi novih inovativnih regijskih projektov za ranljive ciljne skupine. Vse aktivnosti bodo za uporabnike brezplačne.

Projekt je bil izbran na javnem razpisu Službe vlade za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko in je sofinanciran iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. Nosilec projekta je Mladinski center Krško, v projekt pa je vključenih več partnerjev: Center za socialno delo Krško, Zdravstveni dom Krško, Družinski inštitut Zaupanje (Sevnica), Društvo Srečanje (Maribor, Novo mesto)

več o projektu www.mozaik-posavja.si