– Izvajanje psihoterapije (Anja Kurent, spec.sist.druž.pst),
– Tedenska srečanja skupine Grigori Grabovoi ® Zagorje ob Savi,
– Psihosocialna pomoč (Danica Kurent, mediatorka, mag.soc.dela),
– Čuječnost – skrivnost zavestnega življenja (delavnice),
– Kako sobivati s SSS – stresom, strahom in skrbjo (predavanja, delavnice),
– Srečanje Reikistov,