Aktivnosti društva Spiritual v 2016:

– Izvajanje psihoterapije (Anja Kurent, spec.sist.druž.pst),
– Tedenska srečanja skupine Grigori Grabovoi ® Litija, Zagorje ob Savi, Novo mesto (Danica Kurent),
– Reiki I., II., III. stopnje (tečaji, delavnice),
– Srečanja Reikistov,
– terapevtska Skupina za ženske (Krško),
– Psihosocialna pomoč (Danica Kurent, mediatorka, mag.soc.dela),
– neformalno izobraževanje mladih,
– Čuječnost – skrivnost zavestnega življenja (delavnice in uvodna predavanja),
– Uvodna predavanja in seminarji Grigori Grabovoi®,
– sodelovanje na festivalih in dogodkih,
– Kako sobivati s SSS – stresom, strahom in skrbjo (predavanja, delavnice),
– Festival Balanca (MC Zagorje ob Savi),

Aktivnosti društva Spiritual v 2015:

– Izvajanje psihoterapije (Anja Kurent)
– Grigori Grabovoi ® »Učenje za odrešitev in harmonični razvoj« (uvodna predavanja, osnovni seminarji in delavnice v Zagorju, Litiji, Krškem, Novem mestu, na Vrhniki…
– Tedenska srečanja skupine Grigori Grabovoi ® (Danica Kurent)
– Reiki I., II.,III. stopnje (tečaji, delavnice)
– Srečanja reikistov (januar-Krško, maj- Krško, maj – Litija)
– Usposabljanje prostovoljcev za delo z mladimi (skupinsko delo)
– Izvajanje delavnic za osnovnošolce in srednješolce (feb-dec)
– Delavnica: Motivacija (maj, Krško)
– delavnice Grabovoi v Medulinu v sodelovanju s KarmaPlus
– USPOSABLJANJE svetovalnih DELAVCEV ZA DELO Z NEPROSTOVOLJNIMI oz. nemotiviranimi UPORABNIKI (projekt PmP)
– Počitniška skupina za mlade JAZ SEM. v Krškem
– SEM ZA! SI ZA? Prostovoljstvo v Posavju
– Usposabljanje prostovoljcev za delo z mladimi (10 urno usposabljanje)
– SOCIO TRŽNICA v Brežicah in Kostanjevici na Krki
– sodelovanje na Festivalu Odličnosti, Rogaška Slatina, 11.- 13. september 2015
– Skupina za mlade JAZ SEM. v Krškem (2015)
– Grabovoi skupine v Litiji, Zagorju ob Savi

Aktivnosti društva Spiritual v 2014

– Tedensko izvajanje meditacij – REIKI energijski krog (Krško, Brežice, Zagorje, Litija, Trbovlje)
– Reiki I., II.,III. stopnje (tečaji, delavnice)
– Srečanja reikistov
– Izvajanje psihoterapije (Anja Kurent)
– Grigori Grabovoi ® »Učenje za odrešitev in harmonični razvoj« (uvodna predavanja, osnovni seminarji in delavnice)
– Tedenska srečanja skupine Grigori Grabovoi ® (Danica Kurent)
– Sodelovanje na Medgeneracijskem festivalu “Srečen za živet” (MGS pri MC Zagorje)
– Tedenska vadba +5 (po vzoru joge obraza) (Brežice, Ljubljana)
– Hoja po žerjavici
– sodelovanje v družinskem centru Biasana:
*soustvarjanje delavnic Intuitivno slikanje, Ustvarjalna sobota (z društvom ARS vizija)
*soustvarjanje tematskih dogodkov (Biawoman…)
*sodelovanje pri humanitarni akciji Anina zvezdica…

Preimenovanje društva leta 2013 v DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA SPIRITUAL

Aktivnosti društva OM center 2013:

– Tedenska vadba +5 (po vzoru joge obraza) (Brežice, Ljubljana)
– Tedensko izvajanje meditacij – REIKI energijski krog (Krško, Brežice, Zagorje, Litija, Trbovlje)
– Reiki I., II.,III. stopnje (tečaji, delavnice)
– Srečanja reikistov
– Izvajanje psihoterapije (Anja Kurent)
– pravljične ustvarjalnice
– postavitev družine
– glasbene sprostitve (Evana sound)
– predstavitveno srečanje Biodanza
– delavnice o veganske, presne prehrane (Zeleni izvir – Tatjana Eberl)
– Hoja po žerjavici