OZDRAVITEV KAKRŠNE KOLI BOLEZNI S POMOČJO NIZOV ŠTEVIL

OZDRAVITEV KAKRŠNE KOLI BOLEZNI S POMOČJO NIZOV ŠTEVIL

( prevod)

( Grabovoi G.P., 2001,Vstajenje ljudi in večno življenje – od sedaj naša realnost!,309-318)

 

Možnost oživljanja človeka s pomočjo določenih številčnih nizov je hkrati tudi možnost za zdravljenje ljudi od vseh bolezni. Oživljanje, vstajenje človeka se lahko pojmuje tudi kot ozdravljenje od zelo resne bolezni. Vse ostale bolezni so enostavne za zdravljenje. Tako je ta zelo enostavna metoda dejansko zelo ustvarjalna. Enostavnost metode je velika prednost.

 

Ta princip je uporabljen za osnovo v knjigi “ Obnavljanje človekovega organizma s pomočjo koncentracij na števila”, ki je vodič za zdravljenje vseh bolezni. V njej je navedeno več kot tisoč primerov bolezni in za vsako je odgovarjajoč 7- mestni niz. Za posamezno bolezen, ki jo imate, se osredotočite na določen niz.

Zakaj je takšna enostavna metoda tako ustvarjalna? Vsaka bolezen je odstopanje od norme, odstopanje od norme v delovanju posameznih celic,  organov ali celega organizma. Ozdravitev pomeni vrnitev v normo, a nizi zagotavljajo pot k vrnitvi v normo. Ko se koncentriramo na konkretni niz, dejansko omogočamo prehod na stanje, ki je norma. Na koncu se to stanje zafiksira, a to je pravzaprav ozdravitev od bolezni.

 

Zaradi razumevanja vsebine takšnega načina zdravljenja je pomembno reči nekaj o vibracijski strukturi števil.

Naše življenje je prežeto z ritmom.

Planeti se ritmično vrtijo okrog Sonca. Za Zemljo to pomeni ritmično menjavanje poletja in zime. Zemlja se vrti okrog svoje osi, zaradi česar imamo pravilno menjavo dneva in noči.

Enako je tudi na mikro nivoju. Elektroni v atomu se pravilno vrtijo okrog jedra.

Vsak od nas, kadar si prisluhne, lahko sliši pravilno udarjanje srca. V našem organizmu ima vsaka celica svoj ritem. In celota celic prav tako, čeprav je drugačen. V njihovi celoti, na nivoju organa prav tako obstaja ritem. Svojevrsten ritem obstaja na nivoju povezav med organi.

 

Celoten organizem lahko primerjamo z orkestrom. Ko igra določeno skladbo, ne sme delati napak. Prav tako tudi ne organizem. Zvok, melodija organizma mora biti harmonična. Če kak organ ali neka povezava pri svojem delovanju odstopa od norme, to je, da dela napake, to pomeni začetek bolezni. Takrat morate vi, kot dirigent svojega orchestra, zamahniti s svojo taktirsko palico in ponovno vspostaviti njegov harmonični zvok.

Ritem se lahko odkrije tudi tam, kjer na prvi pogled ne obstaja.

 

Poglejmo mavrico, ki se včasih pojavi po nevihti. Vidimo spekter prekrasnih barv, sveže, jasne barve.

Kaj so z vidika znanosti te barve? Tisto, kar opazimo, zaznamo kot to ali katerokoli bravo, nastane pod vplivom elektromagnetnega valovanja določene  frekvence. Frekvenca nihanja-oscilacije v vijoličnem delu vidnega spektra je približno dvakrat večja od frekvence v rdečem območju. Zaznavanje različnih barv je torej pogojena z različnimi frekvencami nihanja.

Pri opazovanju števil kot tudi pri opazovanju barv ni takoj očividno, da ima vsaka svojo vibracijsko strukturo. Za vsakim številom stoji vibracijska struktura, kakor tudi za vsakim nizom.

Na številčni niz lahko gledamo kot na kombinacijo števil, ki so različno mestna.

 

V znanosti in tehniki obstaja veliko različnih praks pri uporabi njihovih kombinacij. Npr. pri barvni televiziji. Različne čudovite barve, ki jih vidimo na ekranu, so v bistvu mešanica samo treh barv: rdeče, zelene in modre. Vsaka od osnovnih barv v kombinaciji, ki jo zahteva slika, ima določeno intenziteto. Vsak izbor barv spektra daje svoj efekt.

 

Orkester zveni drugače kot posamezni instrument.

 

Podobno je z izborom števil.

Npr. neprimeren zbir  števil na trupu aviona lahko privede do neželjenih vibracij. Obratno, pravilni izbor števil doprinese k primernem razvoju dogodkov, vzpostavljanju harmonije. Prav na tej osnovi, s pravilno kombinacijo števil, je zasnovana ta metoda zdravljenja.

 

Kot je že omenjeno, v slučaju katerekoli bolezni, pravilno nizanje števil privede do ozdravitve, to je, do norme.

To se zgodi zato, ker pravilno izbran številčni niz skupaj z vibracijsko strukturo, ki je za njim, je sam po sebi norma. Niz predstavlja potreben zvok, pravilen zvok. Koncentracija na niz iz določenih števil pomeni usklajevanje, podobno kot se usklajujejo instrumenti v orkestru na osnovi instrumentalnega komornega tona.

 

V knjigi “ Obnavljanje človekovega organizma s pomočjo koncentracij na števila” so bolezni in nizi zbrani po poglavjih. Niz za posamezno poglavje se nanaša na vse bolezni določene skupine in ga uporabljamo, kadar nimamo točne diagnoze. Lahko se sicer uporablja tudi v kombinaciji z nizom za točno določeno diagnozo.

V primerih, ko diagnoze še ni in ne znamo odrediti bolezen, je primerno poglavje za “ nepoznane bolezni in stanja”, kjer uporabimo niz za določen predel organizma. Če imamo istočasno težave v večjih predelih, se koncentriramo po vrstnem redu na odgovarjajoče nize.

 

Če pogledamo nize koliko so mestni, iz koliko števil so sestavljeni, ima to tudi svoj pomen.

Če so sestavljeni iz 9-ih števil, ti nizi omogočajo ozdravitev od ene ali dve bolezni.

Če so sestavljeni iz 8-ih števil, ti nizi omogočajo ozdravitev povprečno do petih bolezni.

Če so sestavljeni iz 7-ih števil, ti nizi omogočajo ozdravitev od deset in več bolezni.

 

Kako delati koncentracijo z nizi?

Lahko se koncentriramo na posamezna števila po vrstnem redu, lahko od konca proti sredini niza. Lahko se na vsako število osredotočamo enak čas, lahko različen čas.

 

Kot smo omenjali televizijo, so za ustvarjanje slike potrebne tri barve. Od intenzitete posamezne barve, je odvisna končna slika.

Prav tako je pri koncentraciji na niz. S spremembo časovnega trajanja na posamezno število, se menja intenziteta delovanja niza. Pri menjanju dolžine koncentracije na določeno število v nizu, nastaja drugačen zvok in zato deluje nekoliko drugače.

Pri praktičnem delu upoštevamo lastno intuicijo, čeprav se doseže obnavljanje pri katerikoli dolžini koncentracije.

Pomembno je tudi, da ob koncentriranju na števila, ves čas občutimo svoj organizem, poskušamo ga videti od znotraj, videti ga popolnoma zdravega. To je zelo pomembno.

 

S to metodo lahko zdravimo tudi druge ljudi.

 

Smisel omenjene knjige je, da se naučimo zdraviti in ohranjati normalno stanje zdravja.

 

Za doseganje zdravja se lahko uporabljajo tudi teksti, sestavljeni iz fraz. Pravilno sestavljen skupek besed je izjemno učinkovit in delujoč. Po obliki je to metoda, ki je podobna metodi z nizi, ker so v takšnih tekstih uporabljeni določeni nizi besed.

Beseda je prav tako simbol. Če vzamemo kateri koli predmet, se ta pojmuje z različnimi besedami. Za vsako besedo je odgovarjajoča duhovno energetska vibracijska struktura.

Prav ta struktura besede, števila, omogoča njeno učinkovitost.

 

Na osnovi tega pristopa je mogoče analizirati najrazličnejše pojave našega življenja.

Na primer glasba: vsak zvok ima svojo duhovno vibracijsko strukturo.

Za vsako življenjsko situacijo se lahko uporablja določen optimizirajoč številčni niz, ki nam pomaga rešiti problem, ki je pred nami.

( sprejeti posel, ali je primeren za naš razvoj, ali je določena situacija primerna pri razvoju posla, ali je oseba, partner, primeren, ali so naše želje v soglasju s tistim, kar je potrebno…..)

 

Številčni nizi izpolnjujejo nalogo strukturiziranja zavesti za upravljanje z dogodki in to je to, zaradi česar so koristni. Lahko nam pomagajo, da se bistveno laže znajdemo pri mnogih nalogah in v splošnem, da se boljše orientiramo v manifestiranem svetu.

Delo s številčnimi nizi so povezani z upravljanjem, ki izhaja iz duhovne sfere in zato je takšno delo doprinos k razvoju duha.