Izvajamo specializirane programe ustvarjene po meri naročnika.
Skupinsko delo ima svoje prednosti in mnogo izzivov. Pripravljamo izobraževalne seminarje v obliki interaktivnih delavnic. Zakaj interaktivno? Verjamemo, da je za posameznika najbolj pomembna lastna izkušnja. Seminarji so primerni za podjetja, športne ekipe, društva, zavode.

Najbolj priljubljene teme:
– osnove mediacije,
– konstruktivno reševanje konfliktov,
– motivacija,
– obvladovanje in regulacija stresa,
– veščine komunikacije,
– kvalitetna skupinska dinamika (varnost, zaupanje, sodelovanje),
– skrb zase (vaje čuječnosti, delo s telesom).

Izobraževalni seminarji so lahko oblikovani popolnoma po vaši meri glede na potrebe ciljne skupine.

Sklop delavnic Čuječnost – biti “tukaj in zdaj”

Naš vsakdanjik je poln naučenega avtomatskega vedenja, ki ga nenehno ponavljamo. Čar življenja, pa je doživljati trenutek “tukaj in zdaj”. Čuječnost (ang. Mindfulness) je stanje čiste pozornosti, sprejemanja, opazovanja, brez vrednotenja in presojanja.
Delo s čuječnostjo je tudi učenje – kako zavestno živeti. Zavestno doživljanje nam daje moč izbire delovanja v “tem” trenutku, nam daje prostor za izbiro naših reakcij, čustvovanja in razširi perspektivo dojemanja sveta. Hkrati pa je trening čuječnosti izjemno orodje za zmanjšanje oziroma regulacijo stresa v našem življenju.
Spoznavanje osnov čuječnosti, izvedba dihalnih tehnik in nagovoror naših čutil na sproščen in zabaven način.


Kako sobivati s SSS – stresom, strahom in skrbjo

Stres ,strahovi in skrbi so vsakdanji spremljevalci, ki sokreirajo naše odzivanje in delovanje in vplivajo na kvaliteto našega življenja. Posledice se odražajo tako v našem počutju, čustvenih reakcijah in na telesnem zdravju.
Pomembno je prepoznati stresorje, naše reakcije nanje ter s pomočjo različnih tehnik pridobiti veščine, ki izboljšajo naše odzive v stresnih situacijah.