NOVA ZNANOST za današnji in jutrišnji čas

Grigori Grabovoi ®

NOVA ZNANOST za današnji in jutrišnji čas

 

S spoznavanjem in razumevanjem zakonitosti sveta, prakticiranjem tehnik in stalnim razvojem zavesti bodo zmožnosti kot so materializacija, dematerializacija, levitacija, teleportacija, vstajenje, obnavljanje organizmov, objektov, gradnja svetov, naša realnost.

Po mnenju znanstvenikov izkoriščamo samo do 5 % svojih potencialov, kar kaže na to, da smo šele na začetku ustvarjalnega razvoja. Grabovoi pravi, “da človek sploh še ni začel izkoriščati svojih zmožnosti. Prav zato so potrebne nove sheme razvoja, novih poti, ki vodijo skozi neumiranje in vstajenje. Takrat bo človek končno uspel zagotoviti  in vzdrževati resnično harmonijo notranjega in zunanjega razvoja, kar bo omogočilo izpolnjeno, radostno in srečno življenje.”

 

Dandanes doživljamo svet in vse okrog nas skozi prizmo tridimenzionalnosti in časovne enosmernosti. Na tej ravni razumevanja dojemamo zakone narave zgolj  površinsko. Takšna percepcija je naša omejitev, da ne zaznavamo globlje povezanosti vseh struktur sveta.

V stanju višje ravni zavesti je časovna in prostorska dimenzija povsem drugačna. Preteklost, sedanjost in prihodnost so skupaj, istočasno, kakor tudi prostor. Z možnostjo zaznavanja npr. štiri dimenzionalnosti bi videli istočasno znotraj prostora in zunaj njega. Prehod iz ene dimenzije v drugo, bi bil le sprehod in ne kot sedaj , ko med enim in drugim zaznavamo neprebojno mejo in oviro.

Visoko stanje zavesti je dejansko “božje kraljestvo, ki je v nas”. Znana besedna veza “prebudite se” pomeni, preiti na višje stanje zavesti, ko svet vidimo iz druge perspektive. Lahko bi rekli, da bomo takrat “prebujeni” in sposobni uporabljat ves svoj potencial.

Znastveniki se v iskanju rešitev soočajo s fenomenom “prebliska”, kar je z drugimi besedami lahko razloženo, da v določenem, spontanem, nepredvidenem trenutku vstopijo v kozmično mrežo podatkov in vidijo tisti manjkajoči delček, ki pomeni skupaj z že odkritim, izum ali odkritje.

Grabovoi trdi, da je naša naloga, da razvijamo svojo percepcijo, spreminjamo stanje našega celotnega organizma, izboljšujemo delovanje možganov. Tako bomo lahko nenehno vstopali v to kozmično mrežo informacij in imeli vse na razpolago.

Kako razvijati zavest, sposobnosti, da izstopimo iz omejenega tridemenzionalnega zaznavanja?

Ena od najenostavnejših in učinkovitih metod je meditacija. Z rednim meditiranjem se delovanje možganov izboljša, ker vedno več delov začne delovati medebojno usklajeno, koherentno. Ta učinek meditativnih tehnik potrjujejo znanstvena raziskovanja s pomočjo elektroencefalografa.

Prav tako je možen prehod v višja stanja zavesti s pomočjo različnih koncentracij in tehnik, ki jih navaja Grabovoi.  Pri zelo veliki koncentraciji je meditacija lahko sestavni del.

 

Resnična znanost, kot jo imenuje Grigori Grabovoi, temelji na praksi in doseženih rezultatih, ki se jih teoretično lahko utemelji z znanstvenega vidika. Namenjena je preprečevanju globalnih katastrof in harmoničnem razvoju vsega. Uporablja se na vseh področjih delovanja ( fizike, matematike, medicine, psihologije, sociologije, izobraževanja , kmetijstva …)

Grabovoi nam s svojimi sposobnostmi in rezultati dokazuje, kaj vse je človekov potencial in kako lahko po korakih prehajamo na višjo raven razvoja zavesti. Daje nam znanje, tehnike, načine upravljanja. Številski nizi so pripomoček, ki s svojo vibracijo uglašujejo, normirajo stanje, dokler sami s svojim zavestnim delovanjem ne uspevamo nenehno kontrolirati in ustvarjati harmonične dogodke.

 

Kako bi naj izgledala posamezna področja po Grabovoi-ju:

 

Izobraževanje

 

Učenje se začne že pred rojstvom, ko se telepatsko prenaša znanje na otroka in se nadaljuje v posameznih razvojnih obdobij. Na podlagi znanj in uporabe tehnologij upravljanja, je način učenja nekaj povsem drugega od klasičnega izobraževanja.

Si predstavljate, da ob knjigi, ki je ni niti potrebno prebrat, po duhovni poti, s pomočjo tehnike sprejmemo iz holograma vse pomembne informacije?

 

Tako jasnovidnost, kot univerzalni način pristopa do informacije, ne bi bila več poseben fenomen. Podobno kot deluje svetovni internet, obstaja tudi kozmični internet, kjer so vsi podatki in bi mi kot operaterji dostopali lahko do vsega, v trenutku.

 

zdravje

 

Zdravje fizičnega telesa je stanje harmoničnega delovanja vseh celic, vseh organov in organskih sistemov. Ohranjanje, izboljšanje zdravja telesa, obnavljanje organov in nenazadnje možnost obujanja in vstajenja je naša naloga in naša skrb. Praksa in številni primeri v svetu so dokaz, da je to možno in kažejo pot.

V knjigah Vzpostavljanje materije človeka s številskimi nizi so navedeni nizi za vsak organski sistem, za posamezne organe in vsak najmanjši delček le-teh. Prav tako je zelo uporabna in nepogrešljiva knjiga Obnavljanje človeškega telesa z nizi, kjer so splošni nizi za posamezne sklope  bolezni, in za posamezne diagnoze.

Številni nizi in različne tehnike so nam v pomoč, da popravljamo, regeneriramo zdravje.

Nova medicina ima za cilj ohranjati in obnavljati zdravje do te mere, da bo fizično telo večno.

Ali si predstavljate poklic zdravnika, ki zna obnoviti organ z upravljajočimi tehnikami, brez kirurških posegov, brez zdravil, brez bolečin, brez škodljivih stranskih učinkov?

 

Psihološko  normiranje

 

Grabovoi psihologijo večnega razvoja vidi v tem, da se preko tehnik oz. metod materializirajo glavni zakoni večnega razvoja, zakoni, ki zajemajo nesmrtnost vseh živečih, vstajenje in normiranje življenjskega področja dela posamezne osebe. Psihologija večnega razvoja oblikuje socialne vezi družbe in zakone, ki zagotavljajo resnični večni razvoj človeka in človeštva. Načini (metode) dela v smeri večnega razvoja so različni.

Številski nizi za psihološko upravljanje se nanašajo na pojme, ki se uporabljajo v psihologiji, psihoterapiji, sociologiji, defektologiji. Z uporabo nizov zagotovimo normaliziranje stanja, v primeru bolezni, odstopanj, izboljšanje ali razvoj sposobnosti, značajskih lastnosti, obnašanje .

Si zamišljate, da bi bili vsi ljudje ljubeči, pošteni, samozavestni, prijazni, prijateljski ustvarjalni …? Da bi hinavščina, zavist, rivalstvo, tekmovalnost, lažnivost, agresivnost, bile neke nepoznane lastnosti ali pa bi jih z upravljanjem odpravili?

 

Posel in ekonomija

Nova ekonomija je usmerjena tako, da ljudje sebi priskrbijo materialne vire za življenje. Proizvodnja sloni na uporabi naravnih obnovljivih virov, brez škodovanja in povzročanja škode. Tovarne, družbe, vse institucije, so usmerjene k večnemu razvoju. Zaradi povečevanja števila prebivalcev je potrebno reševati problem zagotavljanja zadostnih virov, surovin, izdelkov. Zaposlovanje mora biti optimalno, da ljudje ustvarjalno uporabljajo tako telesno, intelektualno in duhovno energijo in da delo ne povzroča škode zdravju.

Tako bi vsak po svojih možnostih in interesih doprinašal k splošni blaginji in bi bilo “delo” ustvarjalno in užitek.

 

prehrambeni izdelki

 

V cilju večnega razvoja in življenja je pomemben vnos hranil in informacij, ki jih vsebujejo živila in vplivajo na nas. Hrana je informativni sistem, ki s prehodom v človeško telo začenja vzajemno delovati z dušo po načelu medsebojnega delovanja in vplivanja, tako duhovnega kot materialnega.

Prehrambeni izdelki ob današnji pridelavi in predelavi vsebujejo tudi škodljive snovi, zato je potrebno upravljat, da izničimo škodljivost in normiramo hranila.

Človek prvenstveno oskrbuje svoje telo na fizični ravni s hranjenjem, lahko pa ta način dopolnjuje z duhovnim upravljanjem. Tako lahko upravljamo telo z minimalno količino izdelkov, a brez da bi se telo izčrpavalo. Zanimivo?  To pomeni, da bomo z duhovnimi tehnikami oskrbeli telo s potrebnimi elementi?

Z uporabo izdelkov se ta proces lahko toliko razvije, da brez pojava lakote, s pravim znanjem o duhovnem upravljanju bioloških procesov lahko obvladujemo telo. To znanje predstavlja  naš rezervni nivo organizma za katero koli situacijo.

Grabovoi napoveduje, da bo v bodočnosti, ko se bo celo človeštvo sposobno razvijati na osnovi duhovnega upravljanja, mogoče ustvariti strukturo večnega razvoja brez vnosa običajnih izdelkov 21. stoletja.

Torej naslednja stopnja razvoja  je USTVARJANJE PREHRAMBENIH IZDELKOV preko DUHA, na temelju KONCENTRACIJE.

Ali si predstavljamo, da bi z duhovnim upravljanjem iz informacijskega polja materializirali vsa potrebna hranila, vitamine, minerale in pri tem ne bi bilo več razdiralnega poseganja v svet živalstva, rastlinstva, zemlje?

Stalna proizvodnja prehrambenih izdelkov v fizični in duhovni obliki bi izgledala tako, da se prehrambeni proizvodi pojavljajo preko upravljanja z dogodki ali pa človek ustvarja tak informativni nivo, ki vodi do materializacije ali do koncentracije informacije, ki prav tako zamenjuje izdelke v določenem času.

To sicer izgleda še kot znanstvena fantastika, a Grabovoi je ta element zmožnosti vključil v številske nize za prehrambene izdelke.Tehnike dela s prehrambenimi izdelki omogočajo, da hrana postaja sestavni del in pripomoček za skladen razvoj organizma in razvoja zavesti.

S spoznavanjem, učenjem Grabovoi-jevega »Nauka o odrešitvi in harmoničnem razvoju«, širšim pogledom na vse sfere družbenega življenja  in predvsem uporabo tehnik v praksi, lahko zgradimo boljši svet zase in za vse!

Naša naloga in poslanstvo, da razvijamo svoj potencial in pripomoremo svoj delček, da na Zemlji zavlada resnična harmonija in da zaživimo radostno in SREČNO!

Danica Kurent

licencirana predavateljica

objavljeno v Karma plus letnik XIII,št. 165, September 2015