Kako nam lahko tehnika pomaga razvijati naše sposobnosti?

NAPRAVA ZA RAZVOJ KONCENTRACIJ PRK -1U dr.Grigorija Grabovoja

Cilj Učenja dr. Grabovoja je ustvariti v svetu program večnega življenja, doseči skladnost v delovanju, kar bi se odražalo v zdravju, radostnem življenju in večnem razvoju.

Korak bliže temu cilju in doprinos znanosti je naprava PRK-1U, ki je lahko naš pripomoček. Namenjena je tako za izvajanje koncentracij in tudi za samoizobraževanje.

Uporaba naprave PRK-1U omogoča razvoj sposobnosti zavesti in duha do te mere, da resnično učinkovito izvajamo upravljanje ter dobimo željene rezultate tako na področju zdravja, diagnostike, razvoja jasnovidnosti in ustvarjanje in preprečevanju neželjenih dogodkov v okolju.

Znanost in tehnika torej omogoča in lahko vpliva na razvoj sposobnosti, ki “sodijo” v duhovno sfero. Cilj je, da razvijemo sposobnosti do te mere, da sami lahko ustvarjalno upravljamo in da naprava ni več potrebna.

Naprava  PRK-1U

Izumitelj dr. Grigorij Grabovoj, je zasnoval napravo na podlagi njegovih dveh veljavnih patentiranih izumov: “Metoda za preprečevanje katastrof in naprava za njeno realizacijo« in »sistem prenosa informacij”.

V patentu »sistem prenosa informacij” avtor navaja, da “ po  teoriji sinteze vala izhaja, da se ustvarjena misel, ki seva v okolje, nahaja v dveh kvantnih stanjih hkrati. Eno od teh stanj se nahaja na senzorju oddajnika, druga na sprejemniku signalov”. Prav zato je mogoče ustvariti naprave za zagotavljanje večnega življenja, ki deluje skupaj z mišljenjem. Človek kot subjekt ustvarja informacije v obliki misli. Misel je bio signal, ki potuje kot val v kvantnem polju. Tudi zavest je objekt informacije.

Proizvajalec naprave je “GRIGORI GRABOVOI PR KONSALTING TEHNOLOGIJE večnega RAZVOJA”, registriran pri Agenciji za registracijo podjetij Republike Srbije.

Princip delovanja

naprave sloni na znanjih kvantne fizike in višje matematike. Sestavljena je iz treh delov. Na  ohišju so nameščene tri različno velike leče, ki so povezane z notranjim optičnim delom , ta pa je neposredno povezan z elektronskim delom.

Naša misel kot biosignal se pri koncentriranju na leče preko optičnega dela okrepi, se zgosti v kvantno stanje svetlobe in se preko elektromagnetnega polja pretvarja in prenaša na univerzalno informacijsko polje.

S koncentracijo pozornosti ustvarjenega bio-signala naših misli- oblikovanega cilja, na sprejemniku in  istočasno s časovnim nadzorom rezultatov koncentracij, naprava torej omogoča razvijanje ustvarjalnega upravljanja.

Dejstvo je, da je vsak posameznik edinstven in na da je nivo razvoja zavesti različen. To specifičnost je izumitelj dr. Grabovoi  rešil tako, da s specifično geometrijo na optičnem nivoju ter z visoko matematiko, detektira posebnosti zavesti posameznika.  Zanimivo je, da so zanj dovolj le podatki o imenu in priimku ter rojstnem datumu. Na podlagi tega z določenimi parametri kalibrira, uglasi napravo namensko za vsakega. To je za učinkovito uporabo in dobre rezultate pri koncentriranju potrebno. Posamezna naprava se lahko uglasi  za 8 oseb. Prednost je tudi ta, da za uporabo ni niti nujna fizična prisotnost ob napravi, lahko izvajamo koncentracije na daljavo preko skype ( samo, da vidimo vključeno napravo).

Edinstven prispevek naprave je, da sodeluje z mislimi in zavestjo brez kontakta.

 1 2

 

Namen uporabe

naprave je dvojen ; Cilj je, da razvijemo sposobnosti koncentracije do te mere, da dosežemo stanje razvite zavesti in duha in da lahko trenutno dostopamo do informacij iz področja vseznanja. Proučevanje znanj dr. Grabovoja z uporabo naprave PRK-1U nam je olajšano, saj hitreje pridemo do razumevanja. To pa za naš večni razvoj pomeni, da znanje lahko uspešno prenašamo v prakso, v vsakdanje življenje.

Vsak, ki se odloči za nakup, prejme tudi navodila in kompleten program učenja           (citate, predavanja, tehnike koncentracij), za kar  podpiše izjavo- podlicenco o uporabi znanja Grabovoja za lastne namene.

Področja upravljanja

Koncentracije različnih tipov, ki jih izvajamo z uporabo naprave, so usmerjene na štiri področja: za zdravje in ustvarjanje dogodkov, za razvoj jasnovidnosti, razvoj prognostičnega upravljanja in za pomlajevanje.

Načini koncentriranja so različni: kot kroženje od najmanjše do večje leče, linearno-

fiksiranje točke med lečami , sledenje konturi-obodu leče znotraj ali uporaba naprave

med spanjem;

Časovni interval ene koncentracije je od ene do treh minut, lahko pa seveda daljše.

Metode uporabe naprave:  

Od februarja 2016 že potekajo testiranja naprave. Interesenti za nakup, po predhodni registraciji in uglasitvi naprave s strani dr. Grabovoja, izvajajo koncentracije za posamezno prej omenjeno področje najprej brez uporabe in nato še ob priključitvi naprave.

Pričevanja so zelo zanimiva in rezultati testiranja se izražajo kot: občutenje večjega pretoka energije, povečane duhovne in ustvarjalne sposobnosti , pojav fenomena “pogleda skozi povečevalno steklo” pri razvijanju jasnovidnosti, povečanja sposobnosti kontrole pri koncentriranju na bolj oddaljene prihodnje dogodke in pri koncentracijah pomlajevanja okrepljen in povečan energetski potencial ter občutenje stanja določenega obdobja v mladosti.

Postopek in možnost nakupa:

Zainteresirani kupci izpolnijo obrazec s podatki, ki služijo za zahtevne postopke usklajevanja, kalibriranja naprave, ki jih izvaja sam izumitelj dr. Grigorij Grabovoi.

http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/85-technical-device/599-description-of-prk-1u   in ga posredujejo po  na elekronski pošti.

Po izvedeni uglasitvi naprave, zainteresirani po dogovoru testirajo napravo in se odločijo o nakupu. Po plačilu skladno s pogodbo, se naprava izroči v roku od 3 do 6 mesecev. Cena: 9.700 EUR v enkratnem znesku  ali obročno.

Vsakemu posamezniku naprava pomaga razvijati sposobnosti za učinkovito upravljanje do ravni, ko lahko upravlja enako učinkovito kot s pomočjo naprave.

Vsakemu človeku je torej ponujena možnost bistveno hitrejšega razvoja sposobnosti za upravljanje s ciljem večnega življenja zase in za vse.

Danica Kurent

Članek objavljen v reviji KARMA plus, maj 2016