oddaja o Grabovoi znanju, Danica Kurent

Grigorij Petrovič Grabovoi je ruski znanstvenik, rojen 14.11.1963 v Kazahstanu. Že kot otrok je imel jasnovidne sposobnosti in jih je tekom življenja razvijal in jih uporablja za dobro vseh in vsega. Diplomiral je na taškentski univerzi na Fakulteti za uporabno matematiko in mehaniko. Pri strokovnem delu na področju varnosti letalskega prometa je uporabljal vse svoje sposobnosti jasnovidnosti. Nova znanja o svetu, stvarstvu, je znanstveno utemeljil v dveh doktoratih, na področju znanosti matematičnih in fizičnih ter tehničnih ved. Je član ruskih in mednarodnih akademskih združenj in prejemnik številnih nagrad in priznanj v Rusiji in tujini za pomoč pri predvidevanju in reševanju katastrof globalnih razsežnosti.

SPOSOBNOSTI G.Grabovoi-a
Ima 100% jasnovidne sposobnosti, obvlada teleportacijo, telekinezijo, materializacijo in dematerializacijo, regeneracijo organov, ozdravljenja v zadnjih fazah raka, AIDS-a in vstajenje. Pričevanja in uradno potrjeni izidi so dokumentirani v knjigah – Praksa upravljanja- pot odrešitve. Je avtor preko 300 seminarjev, napisal je številne knjige in izdelal druga avtorska dela.
Podrobnejše informacije o njegovi življenjski poti so na voljo na spletni strani: http://www.ggrig.com, www.grigori-grabovoi.ru/index2.htm, www.youtube.com/results?search_query=grigori+grabovoi+

POMEN NJEGOVOVEGA DELA ZA ČLOVEŠTVO
Grabovoi svoje življensko poslanstvo vidi v preprečevanju globalnih katastrof in posredovanju znanja človeštvu,da se dvigne zavest in doseže HARMONIČNI
RAZVOJ ČLOVEKA IN VSEGA USTVARJENEGA.
To poenostavljeno pomeni, da bi živeli v harmoniji, obilju, bili zdravi, živeli v sozvočju z naravo. Vse to so tudi naše primarne želje: sreča, radost, veselje, ljubezen, zdravje, skladnost.

UČENJE ”O ODREŠITVI IN HARMONIČNEM RAZVOJU”
Učenje, izobraževalni sistem ”O odrešitvi in harmoničnem razvoju” je avtorsko zaščiteno in registrirano v Rusiji in tujini. Osnovano je na znanstveno dokazanih utemeljitvah in 100% rezultatih v praksi.
Znani potrjeni tezi doktorskih dizertacij sta:- v informaciji dogodka so elementi bodočega dogodka. Ker imamo informacijo o bodočih dogodkih, lahko preprečimo katastrofe z prognozirajočim upravljanjem”.
– Vsi objekti v svetu so neločljivo med seboj povezani preko informacijskih struktur; Vsaka sprememba v katerem koli delu se odraža na celotni strukturi.

RAZLAGA SVETA
Grabovoi trdi da je svet, vse kar je ustvarjeno, božanska kreacija, ki je ustvarjena po NORMI in je večna in neskončna.Stvarstvo je VEČNA in NESKONČNA struktura, ki je dinamična in se nenehno spreminja. Grigorij Grabovoi govori, da je vse v vesolju informacija, da je ves svet le zapleten informacijski sistem ali struktura in vse na tem svetu lahko pojmujemo kot informacijske objekte. Informacije so torej tako zunanji svet-zunanja realnost, kot tudi duhovni svet, ki je notranja realnost.Vsa živa bitja so od rojstva dalje objekti informacije znotraj skupnega, enotnega informacijskega polja. Vsi objekti v svetu so neločljivo povezani preko informacijskih struktur. Če se ta struktura v katerem koli delu spremeni ali zamenja, se spremeni vsa struktura! V naravi , stvarstvu, je vse zgrajeno po matematičnih zakonitostih, ki se odražajo v realnosti v obliki v dimenzijah” svete geometrije”. Svet in vse v njem,je ustvarjeno iz Ljubezni, polja čiste energije, svetlobe, kakor koli si to predstavljamo.

ČLOVEK

Grabovoi, izhajajoč iz teze, da so v vsakem delčku celote značilnosti celote, trdi da je človek ustvarjen po podobi stvarnika in ima v sebi vse zametke, speče sposobnosti, kot jih ima stvarnik. Končni cilj za človeka je delovati po principu: misel- dejanje.Tako kot Stvarnik kot celota, je tudi ČLOVEK je sestavljen iz materialnega, fizičnega telesa in duhovnega telesa, katerega sestavni del so DUŠA, DUH in ZAVEST. Ti trije elementi so elementi večnosti, zato je človek večen.ZAVEST je struktura, kjer se pojavljajo, ustvarjajo ideje, misli, se obdelujejo in realizirajo v fizično realnost. Zavest pridobiva informacije tako s strani duše kot s strani okolja. Pomembna dejavnika pri ustvarjanju so razum (um) in svobodna volja, možnost izbire. Vsak človek lahko prevzame kontrolo nad svojim delovanjem.Zavest je dinamična struktura, ki se razvija in je hkrati del kolektivne zavesti.

ZDRAVJE
V hologramu imamo zdravo, popolno telo, kljub temu pa se zaradi vplivov okolja, genetskih bolezni, okvar, zaradi lastnih izbir, vedno ne razvija v popolnosti ali pa zaradi njih pride do nepravilnega delovanja sistemov. Prav te negativne vplive lahko s tehnologijami pretvorimo v stanje NORME in se tako ponovno vzpostavi regeneracija in zdravje fizičnega telesa.Kaj in kako ustvarjamo, delujemo, je odvisno od informacij in znanja, ki jih črpamo iz lastne in kolektivne zavesti , torej notranjega in zunanjega okolja in naše svobodne volje. Grabovoi trdi, da je bolezen zunanja informacija, ki zaide in jo prepustimo v naš prostor ter se realizira. Prav zaradi tega, ker je zunanja informacija, jo lahko odstanimo iz na informacijski ravni in posledično temu, ozdravimo oz. se stanje povrne v NORMO.

DUHOVNI RAZVOJ
Človek se vse življenje uči! Nenehno sprejemamo informacije, znanja iz okolja, ga povezujemo z že znanim ter ga in uporabljamo v praksi pri našem delovanju. Osnovni cilj učenja Grabovoi-ja je pridobivanje TOČNIH ZNANJ, da bo pravilno uporabljeno in tako se bodo ustvarjale možnosti, da se duhovno razvijamo in ustvarjamo harmonične dogodke, objekte zase in v dobro vseh in vsega. Grigori Grabovoi pravi: Besede in dejanja se ne razlikujejo: “Živim kot učim in govorim”! Kako dosežemo želeni duhovni razvoj, ki omogoča harmonično delovanje, ustvarjanje zdravega telesa? Naša življenjska naloga je, da znanje iz duše, kjer se nahaja ČISTO ZNANJE, prenesemo v logično obliko in jo zavestno prevzamemo! Vse znanje je torej že v nas, le najti in uporabiti ga moramo!To je podobno kot bi z zaprašeno lečo gledali, a ne bi videli kaj v resnici obstaja! Če jo obrišemo in očistimo lečo, se odstre pogled in je slika jasna in razločna! Duhovni razvoj Grabovoi (1999) opisuje kot MEHANIZEM. Je proces odkrivanja zmožnosti, ki omogočajo “razpakirat” znanja in jih uporabljat. Učenje ”O odrešitvi in harmoničnem razvoju” je sistem znanj, ki dopušča, da skozi mišljenje usmerjamo duhovni razvoj in omogoča upravljanje harmoničnih dogodkov.” Mišljenje lahko zavestno uporabljamo, da spremenimo sebe in življenje. Preko delovanja logike torej dosegamo širjenje zavesti.Do obnove zdravja pridemo kot rezultat duhovnega razvoja.Prav zdravo telo je osnova duhovnega razvoja in cilj nam naj bi bil POSTATI ZDRAV IN NIKOLI NE ZBOLETI. Ker naša ZAVEST lahko vsako informacijo lahko prevede v materialno obliko, lahko torej zdravje telesa vzdržujemo in ustvarjamo na informacijski ravni. Svobodna volja, ki je dana človeštvu, je možnost izbire hkrati pa tudi povezana z odgovornostjo za te izbire. V vsakdanjem življenju smo priča neštetih primerov, ko kljub vedenju kakšne so možne posledice, izbiramo poti, ki nas ne vodijo k dobrim rezultatom.Pri izbiri odločitev je odvisno ali poslušamo glas duše – intuicijo ali glas uma. Intuitivna misel vsebuje elemente prihajajočih dogodkov, je usmerjena v prihodnost in nas ne vodi nikdar k destruktivnim dejanjem. Glas uma pa je pretežno usmerjen na preteklost in mnogokrat usmerjen k kratkoročnim egoističnim ciljem in nemalokrat tudi na škodo okolja in bližnjih.

UPRAVLJANJE, TEHNOLOGIJE ALI KONCENTRACIJE
Kaj je upravljanje? Označuje DEJANJE, v katerem poteka USTVARJALNI proces, ko NEHARMONIČNO stanje spreminjamo v HARMONIČNO.Upravljanje v širšem smislu je v bistvu kontrola nad svojim živjenjem, dogodki, ko ustvarjamo želene situacije in dogodke zase in v dobrobit ljudi in okolja.
Postopek duhovnega upravljanja: – cilj, namen ( zaželeno stanje), – izbira tehnike ( delo s svetlobo, zvokom, oblikami, besedami, številskimi nizi), – umiritev, naravnanost (iskrena želja delovati v dobro vseh in zase, zaupanje ), – upravljanje- izvajanje tehnike, – zaključek: fiksiranje rezultata in zahvala

Grabovoi nam je predal različne metode in tehnologije, da lahko vsak najde sebi najprimernejši način in je pri izvajanju inovativen in prisluhne svoji intuiciji. Vsaka metodologija je univerzalna. Tehnike in metode se lahko med sabo dopolnjujejo ali celo združujejo.Rezultat se lahko pojavi hipno, lahko pa sčasoma. Pomembno je, da si zaupamo in nismo nestrpni.

ŠTEVILSKI NIZI

Na splošno so številke simbolični instrumenti vseh znanosti. Vsaka številka ima vibracijsko strukturo, tako kot zvoki, glasovi, besede. Grabovoi v svojih delih navaja ogromno število nizov. Vsak niz ustvarja vibracijsko strukturo in ima svoj pomen. Vsebujejo normirajoč impuls.Številski niz omogoča NORMIRANJE stanja na informacijskem nivoju, ki se prenese in realizira v fizično realnost. Ta metoda upravljanja je morda za začetek najenostavnejša. Poenostavljeno povedano:Če skladno z Grabovojevim znanjem delujemo v praksi, v vsakodnevnih situacijahi v dobro vseh in nas, se duhovno razvijamo in tako spreminjamo sebe in svet na bolje. Nova tehnologija zavedanja, ki jo je razvil G .Grabovoi je v ožjem pomenu v veliko pomoč pri vzdrževanju vitalnosti fizičnega telesa ter delovanja v vsakodnevnem življenju in preprečevanja katastrof v okolju, v širšem pomenu pa omogoča duhovni razvoj.
Nauk Gregori-ja Grabovoi-ja ni v nasprotju z načeli ali koncepti katerih koli religij, podprt pa je z znanostjo, s katero se sam ukvarja in se lahko prenaša na vsa področja znanosti. Enostavnost in kreativnost sta bistveni odliki učenja in tehnike so primerne za vse, ne glede na starost, izobrazbo. Grabovoi je napisal ogromno knjig, izvedel več kot 300 avtorskih seminarjev, kjer podaja tako razlago in tehnologije upravljanja. Poglobljeno branje je kot lupljenje čebule. Večkrat ko prebereš, bolj se odstirajo povezave v razumevanju . Licencirani predavatelji pravijo, da za en avtorski seminar ( okrog 50 min) porabijo več mesecev priprav za izvedbo seminarja z interpretacijo. Za resen začetek so priporočljivi seminarji, delavnice, kjer se podajajo nekoliko razpakirana znaja in konkretne tehnologije. Ob tem pa seveda nujno tudi konkretno delo, to je dnevno izvajanje koncentracij.

KAKO ZAČETI?
Osnovne informacije se posredujejo na uvodnih predavanjih. Poglobljena znanja in tehnologije pridobimo na seminarjih in delavnicah in s študijem avtorskih del Grabovoi-ja. Ko proučujemo literaturo, avtorska dela, se nam po večkratnem branju odstirajo tenčice in spletajo povezave. Tehnologije, kot jih imenuje Grabovoi, so za izvajanje enostavne, kratkotrajne, a pomembna je naša naravnanost in uporaba v vsakdanjem življenju. Zelo priporočljivo je na začetku delati po knjigi “Metode koncentracij”, kjer so za vsak dan v mesecu opisane po tri vaje in tako postopoma spoznavamo različne tehnike upravljanja in širimo duhovno znanje.

Društvo Spiritual organizira uvodne, osnovne seminarje in delavnice.
Udeleženci in vsi, ki izvajajo tehnologije pa se v različnih krajih redno srečujejo in skupaj izvajajo tehnologije v podporo in za dobro vsehin vsega.

zapisala Danica Kurent
certificirana predavateljica Učenja Grigori-ja Grabovoi-a ®
kontakt: 041 414 481

Društvo za kakovost življenja Spiritual ima sublicenco za organizacijo GRABOVOI ® Uvodnih predavanj in Seminarjev, izdajo knjig in ostalega tiskanega materiala ter informiranih izdelkov (sub-Licensee “EHL Development Ltd” licensed to promote the Teachings of Grigori Grabovoi – http://www.ggrig.com/en/sublicensees/