Grigori Grabovoi ®
METODE IN TEHNIKE

Svet je ustvarjen iz Ljubezni, iz polja čiste energije, svetlobe. Grabovoi pravi, da so“radost, svetloba in ljubezen osnove sveta in omogočajo srečno življenje!”
Vsak človek želi biti v tem stanju, žal pa v vsakdanjem življenju zaradi vzorcev mišljenja, obnašanja, vpliva okolja, kolektivne zavesti, ne uspevamo dosegati oziroma obdržati ta nivo. Globoko v srcu ima vsakdo željo, da bi bil nenehno srečen. Da bi živeli in delovali po zakonih Ljubezni, je potrebno ustvarit pogoje, ki nam bodo takšno delovanje omogočiti. Osnovna naša naloga in hkrati predpogoj za to je razvijanje zavesti.

Kaj to praktično pomeni? Da nenehno odbiramo, oblikujemo misli in ustvarjamo dejanja, ki so prežeta z dobrim namenom in ne vsebujejo čustev jeze, zavisti, strahu, žalosti temveč radosti, veselja in ljubezni.
V tem primeru je naše mišljenje podlaga za harmonično in ustvarjalno upravljanje in tako kontroliramo in ustvarjamo svet okrog sebe in zase.

“Vsakdo je na podlagi lastne izkušnje potrdil resnico: Kakor mislimo, tako lahko živimo! To pomeni, da človek s svojimi mislimi, ki so prevodniki zavesti, gradi svet okrog sebe .“

Ves svet, človek in narava, je kompleksen informacijski sistem. Nenehno sprejemamo informacije iz zunanjega okolja, jih predelujemo in uporabljamo v naših dejanjih, reakcijah.
Ker naša ZAVEST lahko vsako informacijo prevede v materialno, fizično obliko, lahko torej zdravje telesa, obilje in dobre odnose vzdržujemo in ustvarjamo na informacijski ravni.
Tehnologije, kot jih imenuje Grabovoi, so za izvajanje enostavne, kratkotrajne in primerne za vse, ne glede na starost, predhodno izobrazbo.
V vsakdanjem življenju nam omogočajo, da vzdržujemo in izboljšujemo zdravstveno stanje, odnose v ožjem in širšem okolju, posel in poslovne rezultate in preprečujemo neugodne dogodke v okolju ( nevihte, ujme, prometne nesreče).
Za začetek je priporočljivo delati po knjigi “Metode koncentracij”, kjer so za vsak dan v mesecu opisane po tri vaje. To so kreativne vaje in nam omogočajo duhovni razvoj in tako spreminjamo sebe in sveta okrog nas.

UPRAVLJANJE, TEHNOLOGIJE, KONCENTRACIJE
Upravljanje v širšem smislu je v bistvu usmerjeno delovanje in kontrola nad svojim živjenjem.
Upravljanje po Grabovoi-ju je DELOVANJE na informacijskem nivoju, v katerem poteka USTVARJALNI proces, ko NEHARMONIČNO stanje spreminjamo v HARMONIČNO s pomočjo različnih tehnologij.
POLJE – prostor UPRAVLJANJA je SPREDAJ, pred nami, v območju srca, med našimi iztegnjenimi rokami.
V tem polju miselno oblikujemo optične strukture, v katere vnašamo informacije. Te so lahko v obliki svetlobe, barve, besed, zvoka, številk, geometrijskih teles.
Ločimo dve stopnji upravljanja: logično : v obliki opazovanja realnosti, koncentracije na številske nize induhovno upravljanje, ko smo v stanju miru, radosti in ljubezni ter usmerjeni na splošno korist.

Postopek duhovnega upravljanja:
– cilj, namen
– izbira tehnike
– umiritev, naravnanost
– upravljanje- izvajanje tehnike
– fiksiranje rezultata
– zahvala

Postavljen CILJ, namen, je želeno stanje. Oblikujemo ga lahko v mislih z besedami v TRDILNI OBLIKI IN SEDANJIKU in si ga predstavljamo s čimveč podrobnostmi. Opredelimo lahko tudi čas : TAKOJ, OD DANES;
Vedno imamo v vidu poleg našega konkretnega cilja tudi cilj – REŠITEV za MAKRO OKOLJE. ( npr. ozdravitev vseh, pravičnost za vse, mir na svetu….)
IZBEREMO ustrezno in nam primerno metodo oziroma TEHNIKO. Način, tehnika je samo pot. Potrebna je naša duhovna NARAVNANOST. Sprejeti moramo notranjo odločitev, imeti iskreno željo in zaupanje v to, kar počnemo ter biti usmerjen v delovanje v dobro vseh in zase. Se umirimo in pozornost usmerimo vase.
Med izvajanjem koncentracije ves čas držimo v mislih CILJ- normo česarkoli in ustvarjamo svetlobni signal iz področja srca, duše.
Dogodki se tvorijo s pomočjo SVETLOBE naših misli.
Upravljanje končamo s fiksiranjem rezultata. Lahko fiksiramo z besedami ( “tako je”, rezultat je po NORMI) ali pa s številskimi nizi 741 741 741 ( vse prehaja v harmonijo) in nizom 889 8 ( prenos rezultata na fizično raven) ali 719 (fiksiranje zdravja ).
S fiksiranjem obdržimo stanje v določeni točki v prostoru fizičnega časa. Lahko pa rezultat izročimo neskončnosti in tako odstranimo omejitve v času.
Na koncu se v mislih ZAHVALIMO ( Stvarniku, Grabovoi-ju) !

Grabovoi nam predaja veliko različnih metod in tehnologij, tako da lahko vsak najde sebi najprimernejši način in je pri izvajanju inovativen.
Koncentracija je v bistvu postopek, kjer vso pozornost usmerimo na določen objekt, ki smo ga izbrali in traja najmanj nekaj minut.
Rezultat se lahko pojavi hipno, lahko pa sčasoma. Pomembno je, da si zaupamo in nismo nestrpni.
Upravljanje lahko izvajamo z različnimi strukturiranimi metodami, znotraj katerih so različne tehnike in se lahko med sabo dopolnjujejo ali celo združujejo.

Metoda dela s ŠTEVILSKIMI NIZI
Ta metoda je morda za začetek najenostavnejša. Je kratkotrajna, učinkovita in jo lahko večkrat na dan ponavljamo. Je instrument, ki ga enostavno moramo samo uporabiti. Prav zaradi enostavnosti je s strani nekaterih podcenjena, saj um dvomi v rezultate, če je nekaj na videz zelo preprosto.
Vsi številski nizi in vsaka številka znotraj njega, vsebujejo vibracijsko strukturo. Številski nizi omogočajo NORMIRANJE stanja na informacijskem nivoju, ki se nato prenese in realizira v fizično realnost.
Vse kar moramo storiti je, da poznamo pomen, ki je obenem tudi naš namen. Številski niz gledamo in v mislih beremo številke od začetka do konca in imamo v “ozadju” vseskozi svoj namen. Niz preberemo večkrat. Lahko ga pišemo na papir ali celo kar na del telesa, lahko si niz predstavljamo v sferi in opazujemo, kako se številke osvetljujejo. To sfero lahko pomanjšamo in v mislih vstavimo v ustrezen del fizičnega telesa. Predstavljamo si, kako se ta del osvetljuje napolnjuje vsako celico.
Izbiramo lahko splošne nize ali bolj specifične, za točno določeno situacijo ali diagnozo. Pri uporabi in izbiri izvajanja bodimo kar se da inovativni. Pomembno je, da delamo v duhu, kar pomeni z dobrim namenom, zaupanjem vase in v tehniko ter nismo nestrpni glede rezultata. Realizacijo normirajočih informacij v fizičnem nivoju, našem telesu, naj ne zavirajo ali preprečujejo dvomi in mnenja drugi.
Grigori Grabovoi je dosedaj objavil V Atlasu (1-3) več kot 21000 tisoč različnih nizov za obnovo organizma rastlin, živali, človeka, za psihološko normiranje, za makro odrešitev, za prehrambene izdelke in živila, posel, normiranje kemičnih elementov, za širjenje učenja v socialnih omrežjih, za zaščito ustavnih pravic, s ciljem normiranja vsega v smeri večnega razvoja in večnega življenja.
metoda dela s SVETLOBO
Stvarnikova svetloba je sestavni del duše in tako je duša svetloba stvarnika. V stik z dušo pridemo, kadar občutimo radost, ljubezen in nesebični namen pomagati.
Pri tej metodi s SREBRNO- BELO barvo presvetlimo, kar je potrebno, da se normira. ( bolezensko stanje, odnosi…)
Vsakokrat, ko preberemo na primer besedo ali niz , se sprošča SVETLOBA, čeprav jo z čutili ne vidimo, a jo zaznamo z občutki.
Iz območja srca, kjer je sedež duše, si predstavljamo, da zasije svetlobni žarek in se širi navzven in osvetljuje območje okrog nas, v ožjem in širšem okolju.

Metoda dela z BESEDO
Tako kot vsak ton, simbol ima tudi vsaka črka, beseda, svojo vibracijo. Z besedami kot informacijami lahko upravljamo tako, da posamezno besedo ali cel stavek (afirmacijo, frazo, izjavo), enostavno napišemo in jih gledamo, v mislih večkrat preberemo, izgovorimo ali celo pojemo.
Nekaj besed, ki vsebujejo same po sebi normirajoč impuls:
Ljubezen, večnost, nesmrtnost, harmonija, norma, blagostanje, sreča, zdravje, rešitelj, spokoj, mir, imuniteta..

Metoda dela z ZVOKOM
Zvok se širi v neskončnost, zato ga lahko uporabljamo kot medij. Vanj lahko damo številski niz ali besedo in skupaj pošljemo v vesolje v neskončnost. Informacja se širi v vesolje in se normira.

Metoda dela z GEOMETRIJSKIMI OBLIKAMI
Grigori Grabovoi predlaga različne tehnike z uporabo geometrijskih oblikami: sfere, stožec, kvadrat, krog, elipsa, kocka
Najpogosteje se uporablja SFERA. Je zaprta površina, ki ima eno samo koordinato- premer. Lahko jo povečujemo, zmanjšujemo.
V sferi si predstavljamo želeno situacijo in jo osvetljujemo. Lahko vstavimo tudi ustrezen niz in cilj, ki je lahko v obliki manjše sfere in opazujemo, kako svetloba številk osvetljuje naš cilj.
S sferami upravljamo tudi s prihajajočimi dogodki. Bodoči dogodek v našem neposrednem ali širšem okolju si enostavno predstavljamo v sferi, čimbolj podrobno v želenem stanju, po NORMI.

Možnosti je neskončno, bodimo kreativni in delujmo zavestno in usmerjeno.

Danica Kurent
licencirana predavateljica Grigori Grabovoi ®

objavljeno v Karma plus letnik XIII, št. 164, julij/avgust 2015